Zástupce ředitelky MK Ballerisimo Hlučín - Marcela Hlinovská

Zástupce ředitelky MK Ballerisimo Hlučín - Marcela Hlinovská

Paní Marcela Hlinovská je zástupkyní vedoucí oddílu. 
Pomáhá řešit organizační záležitosti, chod klubu a aktivně se podílí na tvorbě kostýmů pro mažoretky našeho oddílu. 
Je bývalou porotkyní nepostupových soutěží (např. Opavská hůlka).