Pohybová a taneční průprava -  PTP

Trénink baletu a gymnastiky je velmi důležitý. Děvčátka se zde učí propínat špičky, mít narovnaná záda, skákat skoky používané v sestavách a další potřebné otočky, baletní pozice, rozsahy,... Pilují taneční variace, které v sestavách mají a zdokonalují se v baletu a gymnastice. Na těchto trénincích probíhají přípravy pro choreografie z hlediska tanečního provedení.
Pohybová průprava a správné držení těla je pro moderní mažoretkový sport základem. Dále se na trénincích baletu a gymnastiky trénují krátké taneční vazby, popř. se děti učí i jiné druhy tance. Je to proto, aby měly širší taneční rozhled, nejen v oblasti mažoretkového sportu. Znát tanec a mít dokonalou pohybovou průpravu je v dnešní době první a základní krok na cestě k úspěchu v moderním mažoretkovém sportu.